Home page > Povinné ručení

Co je to povinné ručení

Pojištění vozidel můžeme rozdělit do tří skupin. Jednak to je povinné ručení, dále havarijní pojištění a do třetice různá doplňková pojištění, neboli tzv. připojištění, kam patří například pojištění čelního skla nebo pojištění sedadel. Vyjma prvního případu, jde o pojištění dobrovolná, tedy nadstandardní a je jen na uvážení každého z nás, zda nám budou v našem konkrétním případě k užitku. Povinné ručení online
Opakem toho je však první zmiňovaná skupina, povinné ručení. Vycházíme ze skutečnosti, že povinnost zřídit k motorovému vozidlu smlouvu o povinném ručení je dána zákonem. To se pak zkrátka bez povinného ručení neobejdete. V případě, že by se přeci jen našel někdo, kdo by tuto skutečnost opomenul, vystavil by se tak velkému riziku v podobě několika nemalých pokutových sankcí. Nejenže by vám byla při takovém zjištění udělena pokuta za nezákonné provozování vozidla, ale navíc by vám byly všechny měsíce, kdy jste si takto počínali, zpětně doúčtovány s procentuální přirážkou. Doba je sice zlá a zatím co nám příjmy stagnují, výdaje rostou, ale snad už jsme vás přesvědčili, že tudy cesta nevede, zde vás nepodpoříme. Ale můžeme vám alespoň několika radami dopomoci k výhodnému produktu povinného ručení, jaké lze dnes sjednat např.na tomto webu.

Vzhledem k tomu, že na dnešním pojistném trhu existuje celá řada společností, kde si povinné ručení můžete sjednat a to včetně možnosti sjednat povinné ručení online, máte na výběr, kolik za něj a komu budete platit. Ale bezesporu nejvýhodnějším způsobem, jak smlouvu uzavřít, bez ohledu na to s kým ji uzavíráte, je právě služba povinné ručení online, o které také pojednává náš následující článek.